Vyhotovenie hrubého podkladu

 • Cena: 3€/m2 hrúbka podkladu do 30 cm (navozenie a vyrovnanie hrubého podkladu, zavibrovanie po vrstvách)
 • Cena: 4€/m2 hrúbka podkladu do 50 cm (navozenie a vyrovnanie hrubého podkladu, zavibrovanie po vrstvách)

Podklad z betónu do hrúbky 15 cm

 • Cena: od 2€/m2 Navozenie a vyrovnanie betónu a následné zavibrovanie

Pokládka zámkovej dlažby hrúbky do 8cm (parkoviská pre osobné autá, chodníky)

 • Cena: 10 – 16€/m2 (cena sa odvíja od zložitosti ukladania, vzoru, jej kombinácie, farebnosti a hrúbky dlažby) V cene je vymeranie plochy, stiahnutie lôžka, položenie, pieskovanie, zavibrovanie a došpárovanie dlažby.

Dorezávanie dlažby

 • Cena: 2 – 4,50€/m2 Závisí od hrúbky dlažby a zložitosti pílenia.

Demontáž dlažby

 • Cena: 4 – 8€/m2 Cena závisí od veľkosti plochy a náročnosti manipulácie s dlažbou.

Pokládka záhradných obrubníkov

 • Cena: od 4,20€/bm V cene je zahrnuté vymeranie, navozenie a osadenie obrubníkov do betónu. Výška záhradných obrubníkov je 20 – 30cm.

Pokládka cestných a nájazdových obrubníkov

 • Cena: od 5€/bm V cene je zahrnuté vymeranie, navozenie a osadenie obrubníkov do betónu.

Pokládka minipalisád (výška do 30cm)

 • Cena: od 2,50€/ks V cene je vymeranie, navozenie a osadenie minipalisád do betónu.

Pokládka palisád ( výška 40, 60, 90, 120cm)

 • Cena: od 4,50€/ks V cene je zahrnuté vymeranie, navozenie a osadenie palisád do betónu.

Osadenie odvodňovacieho žľabu

 • Cena: od 4,5€/bm V cene je zahrnuté vymeranie, navozenie a osadenie žľabov do betónu.