Výkop základov na oplotenie

  • Cena: 8 – 15€/bm Závisí od šírky, dĺžky a hĺbky základu.

Betonáž základov na oplotenie

  • Cena: 9 – 15€/m3 Závisí od množstva a náročnosti terénu. V cene je zahnutá betonáž základu, umiestnenie armatúry na tvárnice pre oplotenie.

Hydroizolácia základov

  • Cena: 2,50 – 3,50€/bm

Murovanie plotových tvárnic

  • Cena: 35 – 50€/m2 Cena je stanovená na základe technologického postupu pre jednotlivý typ tvárnic, resp. podľa typu výstavby – lepenie alebo zalievanie tvárnic.

Osadenie klobúčikov

  • Cena: 2 – 4€/ks